Logga in

Hem
IntroduktionVarför3 mot 35 mot 57 mot 79 mot 911 mot 11Resa

Varför Backatorp IF har en spelarutbildningsplan

SUP är framtagen för att stödja tränare att erbjuda en bra fotbollsutbildning. Den är tänkt som stöd för att systematiskt kunna arbeta med en utbildningsprocess med hög tillit.

Det är lätt att tänka att vi ska träna barn- och ungdomslag så som man tränar seniorlag. Barn och ungdomar kan ibland förväntas träna på samma sätt som vuxna, men deras hjärna är inte kognitivt utvecklad för att se samma saker. I Backatorp vill vi inte träna varje ålder som att de är ett seniorlag, det finns en tydlig struktur på vad vi ska jobba med anpassad efter spelform och ålder som följer fotbollsförbundets riktlinjer. Ett litet barn har inte samma uppfattning och kan nästan bara fokusera på bollen som de har själva vid sina fötter, de ser inte sina medspelare, än. Jobba därför aktivt med att de ska få bli så bra som möjligt på att ha just bollen vid sina fötter. Detta gör att fotboll i tidig ålder kanske inte uppfattas som en lagsport just då, men det kommer den att bli. När barnen kommer upp i åldrarna så kommer de börja se mer och då förändrar vi träningen så att de kan se sina medspelare också. Om vi börjar träna passningar med 8-åringar och pratar om att de måste passa hit och dit men de själva bara kan se bollen vid sina fötter finns en risk att de blir frustrerade. Om vi låter dem får en trygg relation till bollen och successivt upptäcker det kollektiva spelet kommer vi vara nöjda för att de som äldre börjar passa bollen och följa ”game-plans”. Att jobba systematiskt erbjuder en möjlighet att bedriva en stabil fotbollsutbildning som förbereder för fotboll på alla nivåer. Ingen ska behöva hitta på ett eget recept, men man kan givetvis anpassa utbildningsplanen efter spelare. Känner just ert ledarteam att laget är redo för mer avancerade träningar så hoppa kanske ett steg upp. Erfarenhet visar att en stor barngrupp med en stark baskompetens ger bra utväxling på sikt och skapar utöver bra sammanhållning också riktigt bra lag. Barn utvecklas olika och att därför säkerställa en bra bas är som att lägga grunden för ett hus, en välplanerad grund kan byggas ut på många sätt och erbjuder enkelt all funktionalitet i form av vatten, el och värme som behövs. På samma sätt är det med våra fotbollslag, har spelarna en bra individuell teknik och en trygg utvecklingsmiljö kan lagspelet med dessa sociala effekter byggas på efterhand som barnen blir kognitivt mogna för det. Få med så många som möjligt för att skapa en bredd i truppen ger på sikt en hög förmåga i föreningen.

Att ha en SUP att ”luta sig mot” underlättar bedömningar av vad som anses åldersadekvat för att spelarna ska kunna utvecklas väl. Det underlättar också att ta in nya spelare i fotbollens värld i de äldre åldrarna och hjälpa dem att komma ikapp sina mer erfarna medspelare. Att spela fotboll som ett lag är en komplex process. Det är många faktorer som påverkar. Därför är det också spelare (=barn) som trivs bäst som kommer få den bästa förutsättningen för att spela fotboll. Grunden är tryggheten, ”att våga”. Har barnen roligt kommer de ”att vilja”, har vi väl kommit dit kommer en positiv utveckling ta fart. Nedan cirkeldiagram i Figur 1 är ett exempel på faktorer som utgör en spelartyp och som påverkar en spelares fotbollsaktioner. Dessa faktorer kommer finnas som utgångspunkt i SUP och kallas Fotbollsfaktorer. Psykologi och Spelförståelse, ljusgröna i Figur 1, kommer beröra både vad som är viktigt för individen och för gruppen separat var för sig. Teknik och Fysiologi, mörkgröna i Figur 1, är starkt kopplade till spelarens egna kropp och hantering av sig själv. Vi har ”hela spelaren” som utgångspunkt för fotbollsutbildning och vårt mål är att bygga ett ”helt lag”.

Figur 1

Fotbollsfaktor Psykologi

Med Psykologi avses spelarens inre upplevelse och förhållningssätt till fotboll. Sättet som individerna i och runt laget kommunicerar kommer väldigt mycket avspegla grupprocesserna för laget därför är ledarnas förmåga att omsätta föreningens värdegrund central. Exempel på individuella faktorer är att “våga” prova nya saker, eller “våga” gå in i en duell. För äldre spelare flyter fotbollspsykologi ihop med människans psykologi. Faktorer specialiserade för sport som fotboll flyter exempelvis ihop med kognitiv psykologi i form av tankar, känslor och handlingar genom vilkas förståelse vi kan förstärka det individuella spelet. För den som vill fördjupa sig inom detta finns det en hel gren att fördjupa sig i på denna länk Fotbollspsykologi (ej öppen länk, man behöver köpa boken för att få full access, men mer material planeras att göras tillgängligt för föreningen). Att tidigt jobba med demokratiska grundprinciper och vägleda barnen med tydlig struktur där det behövs samt, efterhand som möjlighet finns, ge utrymme för eget ansvar är centralt. Vi strävar mot att hela tiden stimulera spelarna att själva upptäcka sin egen väg fram på ett tryggt sätt. Viktigt att vi tidigt identifierar och motverkar machokulturer och följer föreningens värdegrund med våra handlingar. Som ledare bör man aktivt jobba med ledarskapet i teamet och ständigt ställa er frågan om ni är föredömen och värda att kopiera, ni är barnens förebilder för hur vuxna samarbetar.

Fotbollsfaktor Teknik

Denna faktor avser spelarnas individuella färdighet med boll. Fokus är relationen och rörelsen med boll. Vi vill att spelare automatiserar “bashantering” av boll och kan genomföra fotbollsaktioner i så hög fart som möjligt. Denna faktor fokuserar på den rent operationella delen som en enskild spelare gör. Exempel på teknik är hur en spelare behandlar bollen eller förbereder sig för att gå in i en kamp om bollen. Teknik representerar det som spelaren gör själv eller med boll. Hur spelaren omsätter sin operativa förmåga taktiskt på plan behandlas i spelförståelse.

Fotbollsfaktor Spelförståelse

Spelförståelse som faktor avser hur en spelare kan omsätta sin kunskap om fotboll som ett spel med hjälp av sin operationella (tekniska) förutsättning. Denna faktor kan dels beröras individuellt genom det egna beslutfattandet men också genom gruppens gemensamma taktiska uppträdande på plan. Fokus för det individuella är hur spelaren exempelvis tar beslut i linje med sin roll utifrån föreningens spelstil (se annan sida) och de fyra S:en (Spelbredd, Speldjup, Spelbarhet, Spelavstånd). Fokus för det gemensamma tekniska, dvs taktiska beteendet, är att laget har en förmåga att röra sig som en “gemensam kropp” på plan. Exempel är hur man följer med sida till sida för att hjälpa varandra att skapa lokala övertal. I sin fulla form ( 11 mot 11) kommer detta in relativt sent i utbildningen men det kan med fördel börja övas tidigt redan när vi börjar lära ut anfall med överlapp och växelspel eller försvarsspel med understöd.

Fotbollsfaktor Fysiologi

Fysiologi som faktor avser spelarens fysiska och atletiska förmåga. Vi strävar i grunden alltid efter att träna allsidigt men beroende på ålder så har viss typ av träning bäst. Efterhand som spelarna blir äldre finns det vissa fysiska förmågor som kan anses fördelaktiga för fotboll, exempelvis snabbhet och explosivitet. Det finns dock inga entydiga svar. En stor och vältränad överkropp riskerar exempelvis att bli tung att dra runt, men kan för vissa spelartyper i en viss spelstil ändå vara fördelaktigt.

Nedan bild är hämtad från Prioritering Fotbollsfys Tränarutbildning B (kräver access till webbplats för att visa bild). Den visar hur fortbollsfysiologiska grundkvaliteter kan tränas i olika åldrar.
Figur 2

Spelstil

För att förklara vår prioritet av spelstil har ett ”spindelnät” utarbetats enligt Figur 3. Nätet är indelat i fem färgteman utifrån fotbollens olika skeden vilka vi fördjupar oss i mer under tränarutbildningar. Varje tema har två till tre tårtbitar som sträcker sig från nätets centrum till nätets utkant som en tårtbit. Varje tårtbit inom ett tema har fått två färg-pluppar och med fördelningen av dessa inom ett tema visar vi hur Backatorp IF prioriterar att spela oavsett spelsystem. Detta kallar vi för spelstil. Som riktlinje väljer vi i 8 fall av 10 att spela ut kort från målvakt. Backatorps anfallsspel kännetecknas av att vi snabbt vill komma upp på motståndarens planhalva och etablera anfallsspel genom att äga boll. Genom att skapa lokal övertalighet mot försvarande lag vill vi effektivt spela kontrollerat passningsspel i högt tempo. Detta kräver att vi i unga åldrar tränar individuell grundteknik med boll och vad det betyder att spela på rätt fot samt använda första touch effektivt för att hålla bollen i rörelse. Vi vill på snabbast möjliga sätt komma till avslut i boxen. Vi kombinerar snabbt omställningsspel med speluppbyggnad utan att föredra någon av dem, vi låter situationen avgöra om vi ska bygga spel i zon två eller snabbt söka avslut från boxen i zon 3. Att lära våra spelare fatta snabba beslut för att välja rätt är karakteristiskt för vår träning (därför är anfallsspelet markerat med röd, precis som våra lagtröjor). Försvarsspelet sker med utgångspunkt från halvplan. På vår planhalva ska spelare aldrig behöva tveka om att ha understöd och förväntas med hög aktivitet jobba mot att erövra bollen. På offensiv planhalva jobbar vi med intensivt återtagande vid bollsförlust, men bara under en kort sekvens och bara med de som är närmast bollförlust medan resten av laget organiserar försvarsspel. Vi lägger energi på hög press när chansen för att förhindra spel är uppenbar. Närmast bollen med “rätt näsa” (riktning framåt mot bollen) gör alltid de mest aktiva försvarsspelet, spelare som backar hem stör och täcker ytor under tiden de hjälper till att organisera försvarsspel. Genom att låta denna spelstil ligga till grund för vårt spel kan nu ledare anpassa efter sina spelartyper så att vi tillsammans som förening kan representera vad vi tycker är rolig fotboll.

Figur 3

Periodisering

Periodisering innebär att laget jobbar enligt ett mönster och schema uppbyggda av där man tränar i typ av block som exempelvis anfallsspel eller försvarsspel. Mönster för periodisering bör anpassas till åldersgrupp. Periodisering bör vara ett underlag för träningstema som underlättar att man fokuserar på vissa delar i sin träning. Tillämpa gärna periodisering i ditt lag.

Tema för träning

Teman är bra att använda som utgångspunkt för träning. Att ha ett tema som utgångspunkt underlättar fokus för specifika faser både som underlag för att planera träning och som stöd för att återkoppla rätt till spelare när de gör sina aktioner. Tränare som är samstämmiga kring innehåll och återkopplar på ett gemensamt sätt har god chans att nå bra effekt för just de momenten som är viktiga, till många spelare i laget vid samma tidpunkt. Det kan vara lockande att rätta till många detaljer, men vi vill poängtera att det är viktigt att vi som ledare vågar lita till utvecklingsprocessen och det långsiktiga arbetet. Genom att upprepa teman i en periodiserad modell får vi också repetition och möjlighet till stegring. Genom att följa temat blir det också enklare att lita till utvecklingsprocessen, allt har sin tid och att gå igenom temat med tillit ger en trygghet för utvecklingsprocessen som helhet. Att jobba systematiskt har bevisad effekt därför jobbar många elitföreningar med periodisering idag.

Hur vi praktiskt kan använda teman

Det rekommenderas att ledarteamet inför varje säsong väljer ut 10 punkter som anses viktiga för laget i den fas laget är. Exempel kan vara: avslut direkt när du är i boxen, jobba aktivt hem när du blir överspelad, våga driv för att öppna spel, jobba med direkt återtag vid bollförlust. När dessa 10 listats kan 4 väljas ut som ni vill att hela truppen tydligt ska ha övat på och allra helst ha en bra färdighet i när säsongen är slut. Dessa 4 särskilt, och i kombination med de andra 10 punkterna, är basen för de teman ni sätter upp för respektive vecka. Med hjälp av denna handbok för vad som är viktigt för respektive åldersgrupp hjälper det er att fokusera på det ni tycker är viktigast i ledarteamet. Denna punktlista blir också ett bra stöd för er ledare att vara synkade och hjälpa er att fokusera tillsammans, det underlättar för er att hjälpa spelare på samma sätt efter valt spelsystem. Efterhand som listan växer fram kan den också bli en tydlig förteckning över vad ni gjort ifall ledarskapet för laget ska lämnas över. Blockindelning av SUP beroende på spelform Backatorp IF SUP delas in i block efter spelformer, det betyder att utbildningsmålen sträcker sig över några år åt gången fram till den sista spelformen som representerar seniorfotboll. Indelning med övergripande mål presenteras i Figur 4 nedan. Återigen är det viktigt att poängtera att blocken inte är ”heliga”. Utveckling sker stegvis och väldigt olika, för att slippa skriva samma sak flera gånger försöker vi i SUP fokusera på det som är viktigt för just den fasen. Om ditt lag exempelvis inte är riktigt ”klara” med fokus i föregående block, exempelvis 5 mot 5, men nu är 10 år och ska spela 7 mot 7 rekommenderar vi att fortsätta med teman tvärs block.

Spelform