Logga in

Hem
IntroduktionVarför3 mot 35 mot 57 mot 79 mot 911 mot 11Resa

SUP för lag som spelar 5 mot 5 (8-9 år)

För en kort sammanfattning om vad denna spelform innebär se länk på Svenska Fotbollförbundets hemsida Nationella Spelformer där nedan bild är hämtad. I denna spelform är det vanligt att spelarna spelar väldigt mycket i en klump och försöker göra saker själva. Vissa spelare börjar dock förstå att man kan “bryta sig ut” från klumpen och av det få fördelar i spelet.

5 mot 5

Psykologi

Individuellt

Att börja lyfta blicken och våga lita på sin teknik båda för att dribbla och för att passa. Här börjar övandet av beslutfattandet mellan dribbla och passa då det finns möjlighet att spela med “närmsta spelare” i större utsträckning då barnen både uppfattar mer samt är fler på plan.

I grupp

Då vi nu förväntas börja samspelet (spel med närmsta spelare) är det viktigt att vi börjar etablera grupprocesser kopplade till spelet, inte bara till att vara kompis. Som ledare är det dags att börja jobbet med att etablera en peppande och stöttande kultur mellan barnen. Vi vill gärna att spelarna börjar stötta varandra och pratar på ett vårdat och respektfullt sätt i en positiv anda.

Teknik

 • Jobba med teknik på båda fötterna
 • Skjuta med rätt teknik (rätt del av foten, rätt träff på boll)
 • Grundposition med lätt böjda knän som förberedelse för en fotbollssektion introduceras
 • Bastekniker med dribblingar som exempelvis: kroppsfint (doppa axel), cut (både insida och utsida, för att skydda boll), “stop and go” samt Cruyff (fokus skottfint med arm) rekommenderas.
 • Uppmuntra trixning med boll och slå mot trainer/vägg

Fysiologi

Allmän rörlighet för barn, uppmuntra mycket aktivitet, se den fysiologiska kartan. Introducera ”knäkontroll” för att träna rörelseschemat och teknik, som förberedelse för nästa fas. Sitter tekniken i rörelsen blir det enklare att bygga styrka i nästa fas. Lekar av typen “biet” och “svans-jage” rekommenderas. Dessa kan också kompletteras med lekar där barnen ska samarbeta exempelvis en boll-jage lek på begränsad yta där alla i laget ska “få bollen på sig”, de som blir tagna hjälper till att jaga. Denna lek över exempelvis både barnens uppfattning om yta, bedömningar om vem som är närmast och har bästa chans att ta som start för hur man kan samarbeta. Typiskt vid introduktion av denna lek vill alla barn med varje tillfälle kasta ut en annan spelare. Efterhand som de blir mer erfarna börjar de samarbeta och ringa in dem som är kvar. Denna lek kan ge en indikation på hur barnen kan samarbeta just nu, det syns vilka som börjar jobba kollektivt respektive är kvar i det individuella. Som vanligt bör man ha respekt för barnens individuella utveckling, alla kommer att komma med i det kollektiva i en trygg och tillåtande miljö.

Spelförståelse

Individuellt

Förstå skillnad mellan anfall och försvar. Grunderna för positionsspel i anfall och försvar bör behärskas i denna spelform. Vi spelar gärna ”två plus två” med utespelare för att kunna fokusera på förståelse för position i anfallsspel och försvarsspel. Dock väldigt lite på försvarsspel utöver återtag och understöd. Vi går igenom vad som är “rätt sida” för en markering och Spelbarhet (i de fyra S:en).

Att börja lyfta blicken och våga lita på sin teknik båda för att dribbla och för att passa. Här börjar övandet av beslutfattandet mellan dribbla och passa.

I grupp

Introducera att försvara med understöd samt att vi anfaller med hela laget och försvarar med hela laget. Vi blommar ut och blir stora i anfallsspel och krymper oss i försvarsspel.

Hur vi spelar match 5 mot 5

 • Tydlig samling och avslut
 • Öva på matchgenomförande med uppvärmning, gärna med en enkel boll-lek eller övning
 • Kom med 9 spelare om det går
 • Variera lagen om ni har mer än ett lag i åldersgruppen
 • Lika speltid för alla som är med på match Byt i spelpaus
 • Öva på att sätta mål genom att introducera “små mål” för matchen utifrån veckans tema (match är “bara” ytterligare en träning)
 • Följ upp hur det gick med målen efter match
 • Fråga vad de tyckte var bra efter match och försök få till ett positivt avslut med beröm utifrån vad de gjort, inte resultat. Vanligtvis kommer här många berättelser om spelarnas enskilda upplevelse på plan. Var noga med att alla som vill kommer till tals på ett bra sätt.

Exempel på övningar för 5 mot 5

Vi rekommenderar att tränare följer fotbollsförbundets riktlinjer. Det finns exempel på övningar framtagna för ålder och spelform men de kan och bör självklart anpassas efter lagets förmåga. Var lyhörd för vad som fungerar och inte med just ditt lag.

På denna länk hittas exempel på Övningar för 5 mot 5. För att få access till övningarna planerade efter spelform behöver du registrera dig på länken som anges på sidan, när det är gjort får du full access till alla åldrar. Detta är samma användarnamn och lösen som används vid tränarutbildningar.

Du kommer också åt övningar via S2S i matrisen: Spelarutbildningsmatris. Här är övningarna indelade efter åldersgrupp. Upp i högra hörnet på matrisen kan man klicka på S2S-symbolen och logga in. Inloggningsuppgifter för Göteborgs Fotbollförbund hittas här: Spelarlyftet.

Vad vi som ledare gör i 5 mot 5

Skapar förutsättningar för att barnen ska ha roligt med mycket lekar och boll, fokus på det individuella och närmaste omgivning “jag och bollen” samt “våga lyfta blicken lite mer”.

Ökar antalet interaktioner i form av dialog kring träningarna, vad är viktigt för oss som grupp utifrån föreningens värderingar.

Vi planerar normalt för träning 1-2 gng/vecka, 60-75 min.

Uppmuntra att fortsätta kämpa i alla lägen. Vi vill etablera grunden för att fortsätta försöka även om det inte blir som spelare tänkt sig. Genom att berömma för att de når sina mål med fokus på kämpandet och inte resultatet i sig förbereder vi för fortsatt fotbollsutbildning.

Var förberedd inför träning, om barnen tidigt ser att du som ledare är engagerad och kommer med energi tar de efter. Lär känna dina spelare, gärna utifrån fotbollsfaktorerna, och stötta hela tiden med uppmuntran och tröst. Fastna inte i fällan att påpeka att vissa inte följer instruktioner. Fokusera och beröm dem som gör rätt, till exempel “vad bra att Petter eller Arne var så snabb till samlingen” eller “vad lätt det är för mig när ni är så tysta”... “Jag gillar att du inte ger upp”.

Försök se varje spelare på varje träning och ge dem beröm. Spelarna vill gärna själva stå i centrum, ge “alla en egen boll” där det går och ge tydliga och korta instruktioner. Svårare övningar bör stegras gradvis över tid, korta konkreta instruktioner som tydligt visar handlingar är bas.

Var med och lek med barnen! Det är den bästa basen för att bygga en relation plus att om vi som ledare visar att man kan misslyckas och kämpar på ändå så “smittar det”.

Åker gärna på cup/sammandrag i närområdet.

Etablera relationer med andra föreningar för att exempelvis spela träningsmatcher som förberedelse för nästa fas.

Vi introducerar Spelbarhet enligt de fyra S:en.

Det vi som ledare förstärker är aktioner rörande (dessa kan också användas för teman):

 • Driva bollen (anfallsspel)
 • Vända mot anfallande riktning för att göra avslut, eller byta sida (hö/vä) på plan (anfallsspel)
 • Passera motståndare (anfallsspel)
 • Skjuta (anfallsspel)
 • Passa bollen för att föra spelet över till offensiv planhalva (anfallsspel)
 • Bra mottagning från passning (anfallsspel)
 • När man som defensiv spelare i 2 plus 2 följer med i anfall (anfallsspel)
 • Snabbt återtagande vid förlust av boll (försvarsspel)
 • Bra press och att man går “ända fram till bollen” (försvarsspel)
 • Brytning (försvarsspel)
 • När man som offensiv spelare i 2 plus 2 jobbar hem (försvarsspel)
 • Målvakten startar på backar, rullar ut bollen

Sammanfattande mål 5 mot 5

Introducera det kollektiva spelet försiktigt. Ha stort tålamod för att barnen utvecklas olika fort. Värna om den konstruktiva och positiva utvecklingsmiljön.

Vid 9 års ålder börjar spelare passa mer och det kan då vara lämpligt att börja spela med två lagdelar (typ anfall/försvar samt höger/vänster).