Logga in

Hem
IntroduktionVarför3 mot 35 mot 57 mot 79 mot 911 mot 11Resa

SUP för lag som spelar 3 mot 3

För en kort sammanfattning om vad denna spelform innebär se länk på Svenska Fotbollförbundets hemsida Nationella Spelformer där nedan bild är hämtad.

3 mot 3

Psykologi

Individuellt

Spelaren ska guidas till att börjar hitta sina styrkor och använda dem. Det är också viktigt också att spelare vågar prova nya saker, gärna med styrkorna som utgångspunkt.

I grupp

Ha roligt ihop, sätt grunden för samlingar och demokratiska principer. Utnyttja den naturliga rörelseglädjen och nyfikenheten som barn generellt har. Lek mycket lekar!

Teknik

Mycket bollkontakt är viktigt för att sätta basen. Gärna 500-700 bolltouch på en träning per spelare. Uppmuntra dem att använda både insida, utsida och undersida av foten för att föra bollen i olika riktningar. Jobba gärna med riktningsförändringar.

Fysiologi

Allmän rörlighet för barn, uppmuntra aktivitet. Öga–fot-koordinationen och annan finmotorik är normalt inte särskiltå utvecklad. Därför spelas det match med sarg som hjälper barnen att hålla bollen i spel. Lekar av typen “biet” och “svans-jage” rekommenderas, där är det full fokus på individen och dess närhet.

Spelförståelse

Individuellt

Förstå skillnad mellan anfall och försvar samt att vi “hela tiden springer” på plan. Vi står still när vi är avbytaravbytare på sidan, och kan byta om vi blir för trötta.

I grupp

Ingen kollektiv förväntning.

Hur vi spelar match 3 mot 3

 • Tydlig samling och avslut
 • Värm gärna upp med en lek och/eller boll
 • Kom med 6 spelare om det går, minst tre avbytare
 • Lika speltid för alla som är med på match Byt i paus (vanligtvis är matchen 4 gånger 3 min)
 • Fråga vad de tyckte var bra efter match och försök få till ett positivt avslut med beröm utifrån vad de gjort, inte resultat. Vanligtvis kommer här många berättelser om spelarnas enskilda upplevelse på plan. Var noga med att alla som vill kommer till tals på ett bra sätt.

Exempel på övningar för 3 mot 3

Vi rekommenderar att tränare följer fotbollsförbundets riktlinjer. Det finns exempel på övningar framtagna för ålder och spelform men de kan och bör självklart anpassas efter lagets förmåga. Var lyhörd för vad som fungerar och inte med just ditt lag.

På denna länk hittas exempel på Övningar för 3 mot 3. För att få access till övningarna planerade efter spelform behöver du registrera dig på länken som anges på sidan, när det är gjort får du full access till alla åldrar. Detta är samma användarnamn och lösen som används vid tränarutbildningar.

Du kommer också åt övningar via S2S i matrisen: Spelarutbildningsmatris. Här är övningarna indelade efter åldersgrupp. Upp i högra hörnet på matrisen kan man klicka på S2S-symbolen och logga in. Inloggningsuppgifter för Göteborgs Fotbollförbund hittas här: Spelarlyftet.

Vad vi som ledare gör i 3 mot 3

Skapar förutsättningar för att barnen ska ha roligt med mycket lekar och boll, fokus på det individuella “jag och bollen”.

Vi planerar normalt för träning 1 gng/vecka, ca 60 min.

Var tydlig med strukturer för hur vi börjar och avslutar en träning. Barnen är ofta väldigt glada för att röra sig i denna ålder.

Uppmuntra att fortsätta kämpa i alla lägen. Vi vill etablera grunden för att fortsätta försöka även om det inte blir som spelare tänkt sig. Genom att berömma för att de når sina mål med fokus på kämpandet och inte resultatet i sig förbereder vi för fortsatt fotbollsutbildning. Var förberedd inför träning, om barnen tidigt ser att du som ledare är engagerad och kommer med energi tar de efter. Lär känna dina spelare, gärna utifrån fotbollsfaktorerna, och stötta hela tiden med uppmuntran och tröst. Fastna inte i fällan att påpeka att vissa inte följer instruktioner. Fokusera och beröm dem som gör rätt, till exempel “vad bra att Petter eller Arne var så snabb till samlingen” eller “vad lätt det är för mig när ni är så tysta”... “Jag gillar att du inte ger upp”.

Försök se varje spelare på varje träning och ge dem beröm. Spelarna vill gärna själva stå i centrum, ge “alla en egen boll” där det går och ge tydliga och korta instruktioner (max 20 sekunder). Svårare övningar bör stegras gradvis över tid, korta konkreta instruktioner som tydligt visar handlingar är bas.

Var med och lek med barnen! Det är den bästa basen för att bygga en relation plus att om vi som ledare visar att man kan misslyckas och kämpar på ändå så “smittar det”. Det har också visat sig att barn värderar vuxnas deltagande högt.

Det vi som ledare förstärker är aktioner rörande (dessa kan också användas för teman):

 • Driva bollen (anfallsspel)
 • Vända mot anfallande riktning för att göra avslut, eller byta sida (hö/vä) på plan (anfallsspel)
 • Passera motståndare (anfallsspel)
 • Skjuta (anfallsspel)
 • Snabbt återtagande vid förlust av boll (försvarsspel)
 • Brytning (försvarsspel)

Sammanfattande mål 3 mot 3

I denna spelform är det vanligt att spelarna spelar väldigt mycket i en klump och försöker göra saker själva.

Övergripande målet för denna fas är att barnen ska tycka det är roligt att komma till fotbollen. Om de pratar om fotboll i skolan och med kompisar på ett positivt sätt blir det “smittsamt”, dels skapar det en positiv anknytning till sporten men kan också bli ett sätt att få in fler spelare.

Fotbollsmässigt läggs grunden för individuell teknisk utveckling. Om de lyckas ta sig förbi de första målen på ett bra sätt underlättar utveckling framåt. Alla bör förstå skillnad mellan anfall- och försvarsspel.